هوشمند سازی دبیرستان های شهرستان بافق

شرکت پرسال در جهت ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی شرکت و با نگاه به اهداف شرکت در حوزه آموزش در جهت هوشمند سازی مدارس شهرستان بافق ( محل اجرای یکی از پروژه های معدنی شرکت)اقدام به اهدای  رایانه  به دبیرستانهای پایه یک این شهرستان نموده. این طرح که قرار است در چندین فاز انجام پذیرد فاز اول آن در تاریخ 15/11/92 کلید خورده است .