یادداشت سرپرست منابع انسانی شرکت پرسال به مناسبت روز قانون اساسی: آموزش قانون و تمرین قانونمداری در محیط کار

آموزش قانون و تمرین قانونمداری در محیط کار

 

آرش میرسنجری_ بسیار خوانده‌ایم که جامعه نیاز به مدیریت دارد و مدیریت جامعه، نیازمند قدرت است؛ امّا آنچه تعادل میان قدرت، حکومت و جامعه را سبب می‌شود و ضامن بقای جامعه خواهد بود، چیزی جز قانون نیست. اینچنین است که در حکومت قانون، روابط مردم با یکدیگر و با دولت براساس قانون تنظیم می‌شود و البته از همین رو است که در فقدان قانون و قانونمداری، قدرت که خود باید ابزار حکومت برای حمایت از جامعه باشد، گاه حکومت و جامعه را ابزار می‌گیرد.

در حکومت قانون، پسِ هر قانون فلسفه‌ای منطقی و عقلایی، حاکم و برای آن ویژگی‌هایی متصور است که بدون آن‌ها قانون تلقی نمی‌گردد؛ قانون بایستی الزام‌آور، عام، امری‌، علنی‌، شفاف و معطوف به حال تا آینده ‌باشد. همچنین باید از ارزش‌ها و هنجارهای مردم مایه بگیرد و یا خیری عمومی را تأمین کند. تردیدی نیست که آشنایی مردم با آن خیر مشترک، پذیرش و کارآمدی قانون را تضمین می‌کند؛ امّا نکته‌ی حائز اهمیت آن است که در بعضی موارد، نفع مشترکِ مستتر در قانون برای مردم روشن نیست. اینجاست که نقش آموزش عمومی در گسترش رعایت قانون از طریق فرهنگ سازی و آموزش به ویژه از سنین کودکی و در سال‌های ابتدایی تحصیل، تبلور می‌یابد.

در پرسال پیش از هر چیز، آموزش قانون و تمرین قانونمداری مورد توجه است. آنچنان که یکی از اصول قطعی و مهم شرکت پرسال در تمامی مراحل جذب و استخدام، اطمینان از پایبندی و احترام فرد متقاضی به قوانین و مقررات عمومی و تخصصی کشور در جایگاه یک شهروند قانونمدار است. علاوه بر این، آنجا که سخن از قوانین آمرانه و عمومی کشوری است، پرسال چهارچوب‌های حرفه‌ای خود را منطبق با نص صریحشان قرار می‌دهد و هیچ چیز را مقدم بر آن‌ها نمی‌شمرد تا نسبت به اصول پذیرفته‌شده‌ی اجتماع خود قدمی هر چند کوچک به خطا برنداشته باشد و تک تک اعضای خود را ملزم به رعایت جزء به جزء آن‌ها می‌داند. و آن سو که نیازمند نگارش و جاری‌سازی قانونی خاص در سطح سازمان است، همواره کوشیده قوانین شفافی را وضع کند که علاوه بر انصاف، با نگاه به آینده، منافع افراد و سازمان را در بستر آموزش، بهبود و پروش مستمر سبب گردد. آنچنان که امروز منشور اخلاقی شرکت پرسال و نیز تمامی فعالیت‌های سازمان در حوزه‌ی مسئولیت‌های اجتماعی، سرلوحه‌ی فعالیت‌های شرکت در تمامی زمینه‌ها و چراغ روشن افراد آن در تشخیص راه از بیراهه است. چه بسیار مواردی بوده که در هر دو وجه، جاده‌ی ناهموار و ناملایمات مسیر پیش رو به بازگشت و تسلیم رأی داده و پرسال امّا سختی را به جان خریده و بر راه دشوار درستش باقی مانده است؛ که مدارا و چشم‌پوشی بر آنچه یقین است در باور و آموزه‌هایش محل اعتنا ندارد.

به دیگر سخن، پرسال، فارغ از تمامی کاستی‌ها و خلأهای آشکار و نهان قوانین موجود در لایه‌های اجرایی جامعه‌ی کاری کشور، خود را موظف به رعایت و تبلیغ تمامی آن‌ها می‌داند و از همگی اعضای خود در سطوح گوناگون سازمان انتظار دارد در نقش شهروندی متعهد و مؤثر، به پیشبرد امور در چهارچوب قانون مبادرت ورزند. آنچنان که در بسیاری اوقات و در جایگاه یک بنگاه اقتصادی هدفمند، از منافع آشکار خود به قیمت حفظ قوانین و پایبندی به اصول اخلاقی و حرفه‌ای‌اش گذشته و این راه را، مشی یکایک افراد خانواده‌ی خود قرار داده است.

پرسال بر این باور است که در سایه­‌ی اعتماد به قانون و تلاش برای بهبود آنچه باید، کارکنانی را جذب، حفظ و تربیت خواهد کرد که در آینده‌ای نه چندان دور، سفیرانی شایسته برای سازمان و شهروندانی بالنده در جامعه‌ی نیازمند به اعتماد و احترام ما خواهند بود؛ در جایگاه ستارگانی که به دور از فاصله و نامشان، زمینی از درخشش و زیباییشان دلگرم و امیدوار باقی خواهد ماند.

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید