طراحی دربخش معدن ایران موضوع توسعه یافته ای نیست

پروا سلطانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در گفت وگو با سمت درباره طراحی در بخش معدن، اظهار کرد: طراحی استخراجی در بخش معدن برای هر ماده معدنی متفاوت است. اما در معادن کوچک طراحی جزو موضوعاتی است که باید بیشتر به آن توجه شده و از انجام کارهای سنتی و غیراصولی جلوگیری شود.

وی گفت: طراحی در بخش معدن ایران موضوع توسعه یافته ای نیست و آنطور که باید به آن توجه نشده است. در حالی که اگر به موضوع طراحی آنطور که باید پرداخته شود حوادث موجود در بخش معدن به شدت کاهش پیدا می کند.

به گفته سلطانی، از دیگر دستاوردهای توجه به طراحی در بخش معدن کاهش تخریبهای زیست محیطی است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان وصادرکنندگان سنگ آهن ایران تصریح کرد: با استفاده از طراحی در بخش معدن استحصال مواد معدنی که در عمقهای بیشتر وجود دارند و دسترسی به آنها کمی مشکل است، آسانتر واقتصادیتر خواهد شد.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00

چاپ   ایمیل

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید